E-mail till klubben:

Gefle Malt Whisky Society
Till alla medlemmar (utom Robin)

E-mail till medlemmar:

Håkan Christiansson
Stefan Johnsson
Mikael Wallin
Fredrik Olsson
Anders Johansson
Pär Magnusson
Kjell Wallberg
Björn Lind
Tommy Hillgren
Stefan StigenbergRobin Andersson vill ej ha sin adress på nätet, så han lär väl slippa!
© Håkan Christiansson - 2004.